Zaznacz stronę

Kontakt


mgr Andrzej Witek

Kierownik Działu Technicznego

tel. 77 452 70 41;
e-mail: witeka@uni.opole.pl
e-mail: at@uni.opole.pl

Jarosław Rosiak

P.o. z-ca kierownika Działu Technicznego

tel. 77 452 70 40;
e-mail: jrosiak@uni.opole.pl

mgr inż. Andrzej Lamenc

Z-ca kierownika Działu Technicznego ds. Inwestycji i Remontów

tel. 77 452 70 48;
e-mail: alamenc@uni.opole.pl
e-mail: inwest@uni.opole.pl

mgr inż. Włodzimierz Cichy

Główny Energetyk

tel. 77 452 70 49,
e-mail: wcichy@uni.opole.pl

Zbigniew Kozłowski

Specjalista ds. sanitarnych

tel. 77 452 70 50,
e-mail: zkozlowski@uni.opole.pl

Robert Szperlik

Zaopatrzenie

tel. 77 452 70 40,
e-mail: rszperlik@uni.opole.pl

mgr Agata Strząbała

Specjalista w Dziale Technicznym

tel. 77 452 70 40,
e-mail: astrzabala@uni.opole.pl

Dział Techniczny Uniwersytetu Opolskiego na mapie Opola